حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 1

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95  96  در منطقه 1

ادبیات فارسی

70%

52%

20%

36%

58%

عربی

52%

43%

31%

50%

34%

دین و زندگی

55%

64%

11%

56%

66%

زبان انگلیسی

39%

2%

10%

59%

30%

زمین شناسی

2-%

6%

0%

2-%

0%

ریاضی

10%

24%

37%

14%

19%

زیست شناسی

54%

18%

31%

28%

32%

فیزیک

19%

20%

29%

10%

16%

شیمی

1%

20%

22%

51%

32%

رتبه در منطقه 1

11749

11286

9629

9276

8823

رتبه کشوری

43501

41569

34818

33229

31384

شهر محل سکونت

شیراز

اردکان

تهران

تهران

مشهد

رشته محل قبولی

پردیس خودگردان

 ( بین الملل )

پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) پرستاری یزد

 

پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) پرستاری یزد

پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) پرستاری علوم پزشکی تهران

پردیس خودگردان

 ( بین الملل )‌ پرستاری علوم پزشکی تهران

پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) پرستاری گلستان - گرگان


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 2

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95  96 در منطقه 2

ادبیات فارسی

55%

44%

38%

           19 %  

36%

عربی

32%

23%

39%

22%

43%

دین و زندگی

72%

35%

55%

60%

43%

زبان انگلیسی

24%

68%

0%

78%

24%

زمین شناسی

10%

0%

0%

0%

0%

ریاضی

3%

15%

%

28%

29%

زیست شناسی

33%

22%

24%

34%

23%

فیزیک

10%

30%

55%

24%

27%

شیمی

23%

21%

19%

16%

10%

رتبه در منطقه 2

22243

21723

21024

20641

20598

رتبه کشوری

48954

47781

46124

45234

45152

شهر محل سکونت

یزد

جهرم

گرگان

مبارکه

ارومیه

رشته محل قبولی

پردیس خودگردان

 ( بین الملل )

پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) پرستاری یزد

پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) پرستاری یزد

پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) پرستاری گلستان - گرگان

پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) پرستاری یزد

پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) پرستاری یزد

 میانگین 20 درصد اختصاصی = قبولی در رشته پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) 


حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 3

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 3

ادبیات فارسی

36%

48%

42%

26%

51%

عربی

27%

20%

30%

3%

60%

دین و زندگی

68%

74%

35%

40%

24%

زبان انگلیسی

28%

34%

26%

26%

75%

زمین شناسی

6%

0%

0%

0%

0%

ریاضی

4%

10%

14%

14%

8%

زیست شناسی

40%

42%

20%

31%

43%

فیزیک

6%

15%

13%

14%

14%

شیمی

9%

4%

24%

40%

9%

رتبه در منطقه 3

15360

15293

14884

13989

12692

رتبه کشوری

56739

56498

55265

52547

48533

شهر محل سکونت

تهران

رباط کریم

خرامه

کاشمر

گنبد

رشته محل قبولی

 پردیس خودگردان

 ( بین الملل )

پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) پرستاری یزد

پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) پرستاری یزد

پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) پرستاری یزد

پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) پرستاری علوم پزشکی تهران

پردیس خودگردان

 ( بین الملل ) پرستاری مازندران ساری

نیمسال دوم

برنامه ریزی کنکور 96 برای کسب حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96

از بررسی کارنامه های 5 داوطلب آخر پذیرفته شده در رشته پرستاری در دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) در کنکور 95 اینچنین برمی آید که اگر میانگین درصدهایتان از آنچه در کارنامه های بالا مشاهده کردید بیشتر باشد و با استفاده از انتخاب رشته مجازی هیوا میتوانید شانس قبولی خود را بیشتر کنید . زیرا همانگونه که میدانید رتبه قبولی انتخاب رشته کنکور سراسری 96 دستخوش تغییراتی ناشی از کم و یا زیاد شدن ظرفیت های قبولی خواهد شد . شما میتوانید برای کسب اطلاعاتی در رابطه با اینکه چه رتبه ای در کنکور بدست می آورید از نرم افزارتخمین رتبه کنکور سراسری هیوا استفاده نمایید . به داوطلبینی که به قبولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 میاندیشند هم پیشنهاد میکنیم برای اطلاع از آمار قبولی های انتخاب رشته دانشگاه آزاد ، نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد هیوا را مشاهده نمایند . به آن دسته از متقاضیان کنکور 96 که تاکنون موفق به انجام برنامه ریزی روزانه ، برنامه ریزی هفتگی ، برنامه ریزی ماهانه نشده اند و متقاضیانکنکور97 که از حالا قصد برنامه ریزی کنکور 97 را دارند توصیه میکنیم با برقراری ارتباط با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا از طریقمشاوره تحصیلی تلفنی ، بهترین برنامه را برای کسب موفقیت در کنکور 96 و کنکور سراسری 97 اخذ نمایند .


منبع : حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96