X
تبلیغات
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی 97 - 98

 

داوطلبانی که قصد شرکت در انتخاب رشته دکتری 97 در رشته شیمی آلی را دارند ، می توانند بعد از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری ، درزمان انتخاب رشته دکتری ، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته در سایت sanjesh.org اقدام نمایند . همزمان با اعلام نتایج ، کارنامه ای تحت عنوانکارنامه آزمون دکتری 97 برای داوطلبان توسط سازمان سنجش منتشر می شود ، که در آن تراز داوطلب محاسبه شده است . البته داوطلبان می توانند قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری با توجه به دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ، درصد احتمالی خود را در دروس اختصاصی وزبان و استعداد تحصیلی محاسبه نمایند و بعد با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه دکتری 97 با وارد کردن درصد دروس ، تراز احتمالی خود را مشاهده کنند و سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته ، مطلع گردند . در این مقاله قصد داریم نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی 97را ارائه دهیم .

 

نحوه محاصبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی 97

کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری شیمی آلی 96 ، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی 97 را به سه بخش خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه طبقه بندی نموده اند . در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبان به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشد ، داوطلبان شانس بیشتری در آن رشته محل دارند و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشد ، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارد .
در جداول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده است . این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری شیمی آلی 96 محاسبه شده اند و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری شیمی آلی 97 می باشند ، ولی ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97  ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .

 

 

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری شیمی آلی 97

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری شیمی آلی 97 به شرح زیر است :

نام دانشگاه یا موسسهدورهتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
شیمی آلی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان 5588 الی 5687 5338 الی 5587 5187 الی 5337
شیمی آلی / دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 5534 الی 5633 5284 الی 5533 5133 الی 5283
شیمی آلی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران روزانه 4521 الی 4620 4271 الی 4520 4120 الی 4270
شیمی آلی / دانشگاه تهران روزانه 4350 الی 4449 4100 الی 4349 3949 الی 4099
شیمی آلی / دانشگاه تربیت مدرس روزانه 4255 الی 4354 4005 الی 4254 3854 الی 4004
شیمی آلی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 4231 الی 4330 3981 الی 4230 3830 الی 3980
شیمی آلی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 4022 الی 4121 3772 الی 4021 3621 الی 3771
شیمی آلی / دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) روزانه 4019 الی 4118 3769 الی 4018 3618 الی 3768
شیمی آلی / دانشگاه اصفهان روزانه 3890 الی 3989 3640 الی 3889 3489 الی 3639
شیمی آلی / دانشگاه شیراز روزانه 3786 الی 3885 3536 الی 3785 3385 الی 3535
شیمی آلی / دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 3446 الی 3545 3196 الی 3445 3045 الی 3195
شیمی آلی / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم 3424 الی 3523 3174 الی 3423 3023 الی 3173
شیمی آلی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) روزانه 3414 الی 3513 3164 الی 3413 3013 الی 3163
شیمی آلی / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین روزانه 3273 الی 3372 3023 الی 3272 2872 الی 3022
شیمی آلی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه 3269 الی 3368 3019 الی 3268 2868 الی 3018
شیمی آلی / دانشگاه اراک روزانه 3150 الی 3249 2900 الی 3149 2749 الی 2899
شیمی آلی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3112 الی 3211 2862 الی 3111 2711 الی 2861
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران روزانه 3101 الی 3200 2851 الی 3100 2700 الی 2850
شیمی آلی / دانشگاه زنجان روزانه 2946 الی 3045 2696 الی 2945 2545 الی 2695
شیمی آلی / دانشگاه یزد روزانه 2844 الی 2943 2594 الی 2843 2443 الی 2593
شیمی آلی / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 2692 الی 2791 2442 الی 2691 2291 الی 2441
شیمی آلی / دانشگاه کاشان روزانه 2352 الی 2451 2102 الی 2351 1951 الی 2101
شیمی آلی / دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2352 الی 2451 2102 الی 2351 1951 الی 2101
شیمی آلی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 1641 الی 1740 1391 الی 1640 1240 الی 1390
شیمی آلی / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 1618 الی 1717 1368 الی 1617 1217 الی 1367
شیمی آلی / دانشگاه بیرجند روزانه 1601 الی 1700 1351 الی 1600 1200 الی 1350
شیمی آلی / دانشگاه اراک نوبت دوم 1598 الی 1697 1348 الی 1597 1197 الی 1347
شیمی آلی / دانشگاه تبریز نوبت دوم 1484 الی 1583 1234 الی 1483 1083 الی 1233
شیمی آلی / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 1385 الی 1484 1135 الی 1384 984 الی 1134
شیمی آلی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 1217 الی 1316 967 الی 1216 816 الی 966
شیمی آلی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران پردیس خودگردان 1102 الی 1201 852 الی 1101 701 الی 851
شیمی آلی / دانشگاه کاشان نوبت دوم 1100 الی 1199 850 الی 1099 699 الی 849
شیمی آلی / دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد پیام نور 397 الی 496 147 الی 396 -4 الی 146
شیمی آلی / دانشگاه صنعتی اصفهان پردیس خودگردان 379 الی 478 129 الی 378 -22 الی 128
شیمی آلی / دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز پیام نور 205 الی 304 -45 الی 204 -196 الی -46

 

  1.  اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر نموده ایم بالاتر باشد ، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید.
    2.    اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر نموده ایم پایین تر باشد ، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .
    لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری می باشند و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است .
    آن دسته از داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد هستند ، می توانند برای سنجیدن شانس خود در این دانشگاه روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد 97 ، کلیک کنند . اگر داوطلب رشته دیگری هستید ، می توانید با کلیک بر رویحدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوید . اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری شیمی آلی 97 ابهامی دارید ، می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنیتحصیلیکو  بپرسید . برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری 97 ، توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصیتحصیلیکو شوید .

 

 

 

 

منبع : حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی 97 - 98 

 

 

اعلام نتایج اولیه دکتری , انتخاب رشته دکتری 97 , دفترچه انتخاب رشته دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری 97 ,انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گازحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی , نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 , اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان , اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 97 - 98 , زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع ,حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد ,حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی ,حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی ,حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد ,حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد


برچسب‌ها: حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری شیمی آلی 97,تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی آلی 97,حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری شیمی آلی,تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی آلی ,
+ نوشته شده در سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۴۴ توسط heyva group نظر(0)